Ä-kullen
födda 2013-01-24

gizmo
Älskebos Figo

ella
KORAD
Krokasmedens Ella

Ässet MH, HD ED UA
Ärrko MH, HD ED UA
Äskil
Avliden 2014-01-29
Äppi MH, HD ED UA, MT 341 p, Gdk exteriör, KORAD, Uppf till lägre klass, IPO-R Ytsök, uppflyttad till A, IPO-R Spår, klass V, Avliden 2020-12-09
Äja MH, HD ED UA
Älva MH, HD ED UA, MT 326 p, avliden juni 2019
Ära
MH, HD ED UA, avliden mars 2022

Stamtavla


Älskebos
Figo

Working Heroes Athos

Salta Killens Ådd-Burre
Sajke's Stella
Älskebos Arga PH
Molars Gringo
Sajke's Webi
KORAD Krokasmedens
Ella
PH
Karga Landets Trix
Elai's Rask
Karga Landets Dixa
 LPI
Hinden's Tazza
 BHPIII KORAD
Kustmarken's Ebon
 Hinden's Kanel


Lägret 2013


2013-03-17


2013-03-17


2013-03-17


2013-03-17


2013-03-17


2013-03-05


2013-02-13


2013-01-26