V-kullen
födda 2011-10-04

 

epo
SE SPCH Krokasmedens Külo

epo
Krokasmedens Grappa

Veiron
HD ED UA, MH, MT 427p, TJH FM Bev. Gk inträdesprov bevakning, Uppf högre Patrull, RLD A, LP1, LP2, uppf lkl 3, uppflyttad till högreklass spår
Von Vincent HD ED UA, MH, LP1, uppf lkl 2
Valentino HD C ED UA RYGG UA, MH, GDK L-test Polis Norge, I aktiv Polishundtjänst Norge
Voldemort MH, uppflyttad till elitklass Skydd, Cp elitklass Sök, uppflyttad till elitklass Spår, LP1, uppf lkl 2, avliden februari 2016
Vodka HD ED RYGG UA, MH, uppflyttad till lägreklass, uppf lkl 2, gdk BH-prov, gdk arbetsprov, gdk Väktarhundd, Avliden mars 2021
Virus HD ED UA, MH, MT 474p, gdk exteriör, KORAD, gdk BH, gdk IPO1, Uppf Lägre klass, avliden 2021-06-24
Vaken HD C ED UA, MH, MT 354p, uppflyttad till lägreklass, LP 1, uppf lkl 2
Vixen Exp Norge, HD ED UA, MH, Gdk BH-prov, uppf lkl 2, avliden december 2019
Vilda HD ED UA, MH, GK L-test polis, godkänd Polishund, gdk vapen- och narkotikasök, Polis SM 2015, 2016, 2018 och 2021

Stamtavla

SE SPCH
Krokasmedens
Külo

IPO 3 AK-D
Es-Flindtto´s Basko

IPO 1
Alf Vom Nordhang Der Eife
l
BHP 1
Daneskjold Queen
 Cheyenne van de Duvetorre IPO 3
Ysoi van de Duvetorre
 Ylvi van´t hof Arzeele
 
Krokasmedens Grappa
DKBRCH IPOIII
Daneskjold Epo
CH IPOIII
Yagus Van De Duvetorre
IPOI VPGI
Chrissy Vom Parchimer Land
 S BCH
Lindjax Akita
 IPOI S BCH
Lei-Anns Ture
 S BCH
Lei-Anns Unna