Ugly's galleri

VH KORAD
KROKASMEDENS UGLY 

Här väntar vi på info!


HD B ED UA
MH (med godkänt skott)

MT 487 p
Gdk exteriör


Godkänt L-test Polis

Tjänstehund Väktare