NAMN
FÖDD
KÖN
HD
ED
MH
GK SKOTT
MT
EXTR
BRUKS
LYDNAD
AVKOMMOR
UTSTÄLLNING
ÖVRIGT
Calvin Klein
060816
H
C
1:a
JA
JA
-
-
Uppflyttad till högre klass sök
Uppflyttad till Lkl 2
-
-
avliden juni 2016
Cross
060816
H
B
1:a
JA
JA
479 p
GK
Godkänd
högre klass spår

2:a pris i lyd elit

-
2:a BHKL
Korad, GDK L-test, avliden april 2019
Carpe Diem
060816
H
B
UA
JA
JA
377 p
-
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till Lkl 3
-
-
Gdk UHP, krypt, avliden 2020-12-03
Challe
060816
H
C
1:a
JA
JA
519 p
GK
Uppflyttad till Elitklass skydd
Godkänd högre klass spår
Godkänd högre klass sök
-
-
-
Korad, Avliden
Claesson
060816
H
C
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
GDK L-test, GDK Väktarhund, Överbett
Avliden november 2017
Cobra
060816
T
A
UA
JA
JA
434 p
-
-
-
4
-
avliden nov 2017
Cuta
060816
T
B
UA
JA
JA
523 p
-
Uppflyttad till högre klass spår
-
15
-
GDK L-test, Avliden 2016
Coffee
060816
T
B
1:a
JA
JA
-
-
-
-
-
-
L7S1, avliden sept 2013
Corona
060816
T
B
UA
JA
JA
489 p
GK
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Korad, GDK L-test, GDK Väktarhund, avliden nov 2015
                           
Ecmo
080201
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till Elit klass skydd
1 Cert elitklass spår

Uppflyttad till Elit klass sök
Vinst Nordic Style Spår
-
-
-
Avliden mars 2018
Enzo
080201
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden
28/5 2008
Earl
080201
H
A
UA
JA
JA
444 p
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
Good
Långhår
Avliden 2015-02-16
Ellvira
080201
T
A
UA
JA
JA
391 p
GK
-
-
-
-
Korad
Ella
080201
T
A
UA
JA
JA
451 p
GK
Uppflyttad till Elitklass spår
Gdk högre klass sök
2:a pris elit
15
-
Korad, ryggröntgad UA
Avliden juni 2018
Eja
080201
T
A
UA
JA
JA
434 p
ig skott
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
-
Elda
080201
T
A
UA
JA
JA
360 p
-
1 Cert elitklass spår
Elit klass sök
LP 1, LP 2, Uppflyttad till Lkl Elit
-
-
Årets sökhund 2014 Gnesta
Gdk NW prov 100p
Uppf NW2
                           
Lex
090530
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Avliden augusti 2020
Lexus
090530
H
A
UA
JA
JA
480 p ig
-
-
-
-
-
ig Hantering på MT
Gdk Pyroteknik sökhund
Avliden juli 2021

Linus
090530
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till elit klass spår
-
-
-
Polisiär Brandhärdshund
100p i NW1
Linslus
090530
H
B
UA
JA
JA
539 p
GK
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad till Lkl 2
15
Good
Korad
GDK L-test väktare
Avliden 2023-01-03

Lazer
090530
H
A
UA
JA
JA
480 p
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Avliden december 2015
Lanzelot
090530
H
B
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
-
Lawa
090530
T
A
UA
JA
JA
455 p
-
Uppflyttad till elit klass spår
Uppflyttad till Lkl 3
7
-
Avliden februari 2020
Lowa
090530
T
A
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
Navelbråck
                         
Nalle
100524
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nasse
100524
H
A

UA

JA
JA
406 p
GK
-
-
-
-
Korad
Ryggröntgad UA
Avliden 2023-01-07
Nemo
100524
H
A
UA
JA
JA
442 p
-
Uppflyttad till högre klass spår
-
-
1:a
SVCH, TJH FM Bev,
Uppf till Högre patrull
DM-mästare Bev 2016, 2018
SM-deltagare patrull 2018

Avliden juli 2021
N'Onzqa
100524
T
C
UA
JA
JA
384 p
-
Godkänd lägre klass spår
LP1
U ppflyttad till Lkl 2
-
-
Gdk intrp bev
RLD F
Avliden oktober 2019
                           
Oboy
100529
H
A
1:a
JA
JA
517 p
GK
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till Lkl 2
-
-
Korad
årets nybörjarhund Stenungssund 2014
avliden 2022-05-18
Okey
100529
H
A
3:a
JA
JA
416 p
GK
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till Lkl 2
-
1:a unghund
Korad
Gdk intrp bev
Odde
100529
H
B
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
GDK L-test polis
GDK Polishund
Avlivad oktober 2012 skadad
O'Laban
100529
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden september 2019
Obelix
100529
H
B
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
TJH FM
Olga
100529
H
B
UA

JA

JA
393 p
ig skott
GK
Uppflyttad till Elit klass sök
Certp Elit klass spår
Uppflyttad till Lkl 3
-
-
Årets Brukshund 2017 Nedansiljans BHK
Avliden 2021-02-25

Ofelia
100529
H
A
UA
JA
JA
-
GK
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Avliden 2015-02-17
Olli
100529
H
B
UA
JA
JA
206 p ig
-
-
-
-
-
Navelbråck, Kroksvans
Avliden jan 2017
                           
Unique
110920
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
GDK L-test väktare
Avliden 2022-12-19
Uno
110920
H
A
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
GDK L-test polis
GDK polishund
Avliden 2019
Ugly
110920
H
B
UA
JA
JA
487p
GK
-
-
-
-
GDK L-test polis
GDK Väktarhund
KORAD
Ufo
110920
H
B
1:a
JA
JA
-
-
-
-
-
-
GDK L-test polis
GDK polishund
Umbro
110920
H
A
1:a
JA
JA
-
-
-
-
-
-
-
Una
110920
T
A
UA
JA
JA
543p
-
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till Lkl 3
-
-
Klubbmästare i Bruks 2013 Lomma Brukshundsklubb
Udda
110920
T
B
1:a
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden 2022-11-17
                           
Ässet
130124
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Ärrko
130124
H
A
UA
JA
2:a
-
-
-
-
-
-
-
Äskil
130124
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden 2014-01-29
pga EPI
Äppi
130124
T
A
UA
JA
1:a
341 p
GK
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Korad
IPO-R Ytsök, uppflyttad till A.
IPO-R Spår, klass V
Avliden 2020-12-09

Äja
130124
T
B
UA
JA
-
-
-
-
-
-
-
ägaren avbryter MH
Älva
130124
T
B
UA
JA
1:a
326 p
-
-
-
-
-
Avliden juni 2019
Ära
130124
T
A
UA
JA
2:a
-
-
-
-
-
-
Avliden mars 2022
                           
Azlan
140228
H
B
1:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
En bakbenssporre på vardera bakben
Alright
140228
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
En bakbenssporre på vardera bakben
Azzla
140228
T
-
UA
JA
2:a
461p
GK
-
-
-
-
litet navelbråck,
KORAD
Aztha
140228
T
C
UA
JA
1:a
-
GK
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad till Lkl 2
-
-
litet navelbråck, avliden april 2017
Akta
140228
T
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Väktare
Godkänd Väktarhund
En bakbenssporre på höger bakben
Aska
140228
T
B
UA
JA
1:a
489 p
GK
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad till Lkl 2
21
-
KORAD
Gdk BH-prov
Gdk arbetsprov Väktare
Gdk Väktarhund
Anti
140228
T
A
UA
JA
1:a
418 p
GK
-
-
-
-
En bakbenssporre på vänster bakben
KORAD
                           
Bore
150321
H
C
3:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Avliden 2023-01-16
Bambam
150321
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bessi
150321
T
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Avliden mars 2018
Bita
150321
T
B
2:a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Blackmolly
150321
T
D
1:a
JA
1:a
416 p
-
Uppflyttad till högre klass spår
-
-
-
-
Bambi
150321
T
C
1:a
JA
2:a
-
-
-
-
-
-
Avliden 2021-02-26
Bröta
150321
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Avliden mars 2017
                           
Dingo
160921
H
B
1a
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Dylan
160921
H
B
UA
JA
4:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis
Doris
160921
T
D
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Avlivad okt 2017
Daska
160921
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Dina
160921
T
D
1a
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden mars 2020
Drälla
160921
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Demona
160921
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge,
Gdk funktionsprov och arbetsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Gdk Lavinhund NFM
                           
Foster
161013
H
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Fly
161013
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Faiko
161013
H
-
-
äg avb
-
-
-
-
-
-
-
-
Fixa
161013
H
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Flamma
161013
H
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Litet navelbråck
Frigga
161013
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Flicka
161013
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fanta
161013
H
B
UA
JA
1:a
503p
GK
-
-
-
-
förröntgad UA
KORAD
                           
Gard
180406
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Grizzly
180406
H
C
1:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Gigolo
180406
H
A
1a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis
Gdk Polishund
Gena
180406
T
B
1a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Gandi
180406
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Garbo
180406
T
C
1:a
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
-
Grace
180406
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Gerona
180406
T
B
UA
JA
5:a
-
-
-
-
-
-
Litet navelbråck
                           
Hector
190925
H
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis, Gdk Polishund
Hilding
190925
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis
Gdk Patrullhund FM
H'Bahco
190925
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Hero
190925
H
B
1:a
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Gdk BH-prov
IGPI
-
-
-
Gdk L-test Polis,
Gdk EDD hund,
Gdk Väktarhund,
Ryggröntgad UA
Hon heter Brinna
190925
T
C
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
Uppflyttad till Lkl 1
-
-
Ryggröntgad UA
Helga
190925
T
B-C
0-0
JA
2:a
-
-
-
-
-
-
-