NAMN

FÖDD
KÖN
HD
AD
MH
GODK
SKOTT
MT
Exteriör
BRUKS
LYDNAD
AVKOMMOR
UTST
ÖVRIGT
Gangster
080510
H
B
UA
JA
JA
500 p
-
Uppflyttad till lägre klass
-
9
-
Avliden hösten 2014
Gladiator
080510
H
A
UA
JA
JA
457 p
-
Elit klass skydd 3 Cert
-
14
-
ryggröntgad ua
Avliden 2022-02-12
Gringo
080510
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
-
-
Avliden 2021-07-08
Gunvald
080510
H
A

UA

JA
JA
434 p
-
4 Cert Elit klass skydd
3 Cert Elit klass spår
-
8
-
SM-deltagare Skydd 2013
2:a belgar-SM Skydd 2011
DM Skydd 2012,
1a res. SM skydd 2012
4a årets skyddshund 2012
Klubbmästare i Bruks Borlänge 2014
Avliden feb 2017
Gunde
080510
H
B
UA
JA
JA
541 p
-
Uppflyttad till elit klass spår,
1 cert elit klass sök
-
-
-
Belgarmästare i Sök 2012
Avliden 2018-06-17
Gonzo
080510
H
A
UA
JA
JA
467 p
GDK
Elit klass skydd 1 st Cert
Elit klass spår 17 st Cert
Uppflyttad lkl 3
-
Very Good

SM-deltagare Skydd 2011
SM-deltagare Spår 2014
SM-deltagare Spår 2015

3:a belgar-SM Skydd 2011

SBCH, SE SPCH
KORAD
Avliden 2022-07-08

Gimli
080510
H
A
UA
JA
JA
433 p
-
Uppflyttad till lägre klass
LP 2
-
-
Gdk intrp bev
Avliden 2020-12-14
Gnizta
080510
T
A
UA
JA
JA
364 p
ig skott
-
-

Uppflyttad lkl 2

10
-
Avliden 2019-06-26
Galen
080510
T
B
UA
JA
JA
405 p
GDK
Uppflyttad högre klass skydd
Uppflyttad till högre klass spår
LP 1 LP 2
-
2:a ÖKL
Klubbmästare i bruks 2011, 2012
SBK GBG avd, KORAD
Avliden juli 2018
Grappa
080510
T
B
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till högre klass sök
Uppflyttad Lkl 3
9
-
Avliden 2021-08-11
                           
Herman Malle
081212
H
A

UA

JA
JA
378 p
-
-
-
10
-
gdk L-test, TJH Väktare
Avliden 2022-07-01
H'Echo
081212
H
A
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
gdk L-test polis, TJH polis
Polishunds SM skydd 2012

Polishunds SM skydd 2013
Avliden 2014-01-22

Hajas
081212
H
A
UA
JA
JA
474 p
-
Godkänd Elit klass skydd
6 Cert Elit klass sök
Uppflyttad till Elit klass spår
LP 1
Uppflyttad Lkl 3
-
-
SM-deltagare Sök 2014
Klubbmästare Bruks Åhus 2012-2014, Klubbmästare Lydnad 2013, DM mästare sök 2013
Belgarmästare i Sök 2013
SE BCH
Avliden 2015-02-02
Hålger
081212
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden i bilolycka 2010-02-22
Hannibal
081212
H
B
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
gdk L-test polis, TJH Polis,
Avliden 2010-10-29
Heidi Ho
081212
T
A
UA
JA
JA
542 p
-
Uppflyttad till Elit klass sök
Uppflyttad till högre klass skydd
-
1
-
gdk L-test polis, TJH Väktare
Hydra
081212
T
A
UA
JA
JA
533 p
-
Uppflyttad till högre klass Skydd
Uppflyttad till högre klass Spår
Uppflyttad till högre klass Sök
Uppflyttad lkl 3
19
-
gdk L-test polis, TJH Väktare Norge
Avliden 2022-05-09
Hetza
081212
T
A
UA
JA
JA
-
GDK
Uppflyttad till lägre klass
-
1
-
Gdk intrp bev, avliden maj 2019
                           
Jaffer
081222
H
A
UA
JA
JA
526 p
GDK
GK Elit klass skydd
Uppflyttad till Elit klass spår
Uppflyttad lkl 3
-
1:a ÖKL
KORAD, Gdk intrp bev
ögonlyst katarakt främre lindrig

Jäger
081222
H
A
UA
JA
JA
404 p
-
IPO 1, IPO 2, IPO 3
-
-
-
TJH FM Bevakningshund
Godkänt BH prov
Avliden 2022-04-17
Julius
081222
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark, gdk L-test danska polisen. TJH Polis
Jedi
081222
H
A
UA
JA
JA
476 p
-
Uppflyttad till Elitklass spår
-
-
-
TJH FM Bev
Gdk eftersöksprov polisen
Årets Brukshund Hagfors 2010

Årets Brukshund Hagfors 2011
Klubbmästare Bruks Hagfors 2012 Vinnare Hemvärnskallet 2013
Avliden hösten 2014

Jesse James
081222
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark
TJH Väktare Danmark
Jänta
081222
T
B
UA
JA

JA

453 p
GDK
Uppflyttad till Elit klass spår
GK högre klass skydd
LP1 LP2
Uppf till Elit
-
Good
KORAD
Klubbmästare i lydnad + årets Allround hund 2010 Falkenberg
Klubbmästare i bruks och lydnad 2011 Falkenberg

2011 Allroundhund Falkenberg
2012 års Allroundhund och Lydnadshund Falkenberg
2013 års Brukshund Falkenberg
2014 års Brukshund Falkenberg
Avliden 2021-09-13

Jippii
081222
T
B
UA
JA
JA
-
-
11st cert Elit klass spår
-
-
-
SM-deltagare Spår 2013
SE SPCH, Årets hund Alingsås 2012 och 2013
Avliden 2014
Jira
081222
T
A
UA
JA
JA
534 p
GDK
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Ryggröntgad ua, TJH FM Bev, Gdk intrp bev, Gdk L-test väktare och polis, TJH Väktare, gdk sökhund för G4S, KORAD
1:a K9 Biathlon Skydd 2018
Årets TJH HV 2018
Ögonlyst katarakt främre lindrig
Avlivad dec 2019
                           
Krimi
090428
H
A
UA
-
JA

JA

-
uppf till IPO 2
-
17
-
gdk L-test polis, TJH polis
Rygg UA, ögonlyst UA;
GDK faerselpröve
Avliden 2020-02-18

Knäppo
090428
H
C
UA
JA
JA
533 p
GDK
Uppflyttad till högre klass skydd
-
-
-
Gdk L-test väktare, TJH Väktare
KORAD
Avliden maj 2018

Külo
090428
H
B
UA
JA
JA
497 p
-
2 st Cert sök,
9 st Cert spår
-
11
-

SM-deltagare Spår 2013, 2015. 2016
SE SPCH
Avliden augusti 2018

Kakmonster
090428
H
A
UA
JA

JA

-
-
3 cert Elitklass spår
IPO1 IPO2 gdk IPO3
-
-
VG ÖKL
SE BCH (Spår)
Godkänt BH-prov
K-Myrra
090428
T
A

UA

JA
JA
458 p
-

Elit klass skydd 5 cert
1 Internationellt cert

Uppflyttad lkl 2
19
-
SM-deltagare Skydd 2014
Avliden 2022-10-14
Kiwa
090428
T
A
UA
JA
JA
570 p
GDK
Elit klass skydd 15 cert
1 Internationellt cert

5 cert elit klass spår
Uppflyttad lkl 3
25
Excellent
BKL
SM SILVER skydd 2015
SM i skydd 2012, 2013, 2015, 2016
SM i Spår 2017
SE BCH (Skydd), KORAD,
1a årets skyddshund 2012 AFBV,
1a årets skyddshund 2012 Dogmatix,
2a årets skyddshund 2012 SBK
2a årets skyddshund 2013 AFBV
Årets brukshund Alingås 2015, 2017

Godkänt BH-prov
Katla
090428
T
A
UA

JA

JA
-
-
-
-
-
-
gdk L-test,
TJH Kriminalvården
Karuzell
090428
T
A
UA
JA
JA
-
-
Elit klass spår 1st cert
Uppflyttad lkl 3
-
-
-
Kvast-Hilda
090428
T
B
1:a
JA
Ja
-
-
-
-
-
-
-
Kyla
090428
T
A
UA
JA
JA
542 p
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 3
-
-
gdk L-test polis, TJH polis
Ryggröntgad ua
                           
Mest
100108
H
A
UA
JA
JA
489 p
GDK
Uppflyttad till högre klass spår
Gk lkl skydd

Cert i elit klass sök
Uppflyttad till elit klass rapport

-
-
-
KORAD
gdk L-test polis
Guld 10km pulka draghunds-SM bruksklass 2014
Silver 10km combi draghunds-SM bruksklass 2014
Brons 10km lina draghunds-SM bruksklass 2014
Brons 10 km pulka draghunds-SM 2016
Silver combi draghunds-SM 2017
Champion i Drag (pulka)
Avliden 2022-08-10

Misfit
100108
H
A
UA
JA
JA
555 p
-
Uppflyttad till elit klass Spår
Uppflyttad till elit klass Sök
-
-
-
Klubbmästare i bruks 2013, 2014
Årets brukshund 2013, 2014 Årgäng,
Avliden 2016
Manson
100108
H
A
UA
JA
JA
477 p
GDK
Uppflyttad till elit klass spår
Uppflyttad till elit klass skydd
LP1, LP2, uppf lkl 3
-
-
Gdk L-test polis, Årets Lydnadshund Kind 2011
ryggröntgad ua, KORAD
Mespropp
100108
H
C
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
Gdk Polishund i Norge, Gdk L-test polis, ryggröntgad ua
Exp Norge
Mio
100108
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark/Holland
Mach-En
100108
H
A
UA
JA
JA
-
-
-
Uppflyttad lkl 2
-
-
TJH Väktare Norge,
Spondylos i rygg,
Avliden 2011-12-01
Milda
100108
T
C
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
-
-
Gdk L-test polis Sverige
Gdk Väktarhund
Gdk EDD sökhund Securitas
Mixa
100108
T
B
-
JA
JA
460 p
GDK
Gdk lägre klass Skydd

Uppflyttad lkl 3

-
Good
KORAD, Gdk intrp bev
Mingla
100108
T
B
UA
JA
JA
344p ig
-
Uppflyttad till Elit klass spår
Uppflyttad lkl 3
-
-
Klubbmästare lydnad Habo 2014, 2018
Årets brukshund 2015 Habo
ig Hantering på MT
Avliden december 2022
Maya Piraya
100108
T
C
UA
JA
JA
-
-
-
Uppflyttad lkl Elit
-
-
Gdk L-test,
TJH Kriminalvården, Gdk unghundstest
Minyxa
100108
T
C
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
-
Myra
100108
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden 2010-02-13
                           
Razz
110125
H
A
UA
JA
JA
538p ig
-

Cp eliklass spår
Uppflyttad till högre klass skydd

-
-
-
imponerbeteenden ig hantering MT
3:a RM Spår 2017
Röde Ulv
110125
H
A
UA
Ja
JA
462p
GDK
-
-
7
Good
KORAD
ryggröntgad ua

Gdk L-test polis Sverige
TJH Väktare
Rabalder
110125
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
-
-
Avliden i olycka 2014-03-28
Remus
110125
H
A
UA
JA
JA
-
GDK
Uppflyttad Politiklass 1
-
-
Excellent
BKL
Exp Danmark
Romulus
110125
H
A
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
-
Redbull
110125
H
A
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark
TJH Väktare Danmark
Gdk prov polis Aalborg

Rubel (T)
110125
H
A
UA
JA
JA
378p
GDK
Uppflyttad till elit klass skydd
Uppflyttad till högre klass sök

Uppflyttad till högre klass spår
-
-
-
KORAD (Tervueren)
Rackare
110125
H
A
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Avliden våren 2015
Ros
110125
T
C
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till elit klass skydd
1 cert elitklass Sök

Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad lkl Elit
-
-
Ryggröntgad ua, fd TJH Väktare Norge Gdk L-test polis Sverige
Bästa Brukshund Bodens BHK 2014, 2015, 2016
Avliden september 2020

Röya
110125
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Tull
Certifierad Narkotikasökhund Tullen
                           
Veiron
111004
H
A
UA
JA
JA
427p
-
Uppflyttad till högre klass spår
LP1, LP2
Uppf lkl 3
-
-
TJH FM bev, Gdk intrp bev
Uppf till Högre Patrull
99p i nb Rally, RLD A, tävlar RLD mästarklass
Von Vincent
111004
H
B
UA
JA
JA
-
-
-
Uppflyttad lkl 2
-
-
-
Valentino
111004
H
C
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test polis Norge,
TJH Polis Norge
Ryggröntgad ua
Voldemort
111004
H
-
-
JA
JA
-
-
Uppflyttad till Elit klass Spår
Uppflyttad till Elit klass Skydd
Cp Elit klass Sök
LP1, Uppf lkl 2
-
-
Avliden februari 2016
Vodka
111004
H
B
UA
JA
JA
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Gdk BH-prov
Uppf lkl 2
-
-
Ryggröntgad ua
Gdk arbetsprov, Gdk Väktarhund.
avliden mars 2021
Virus
111004
H
B
UA
JA
JA
474p
GDK
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Korad
Godkänt BH-prov
Avliden 2021-06-24
Vaken
111004
T
C
UA
JA
JA
354p
-
Uppflyttad till lägre klass
LP 1
Uppflyttad lkl 2
-
-
-
Vixen
111004
T
A
UA
JA
JA
-
-
-
Uppflyttad lkl 2
-
-
Exp Norge, Klubbmästare lydnad Sunnmöre hundeklubb 2013
Godkänt BH-prov
Avliden dec 2019
Vilda
111004
T
B
UA
JA
JA
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test polis, ryggröntgad ua, TJH polis, gdk för vapen och narkotikasök,
Polis SM skydd 2015, 2016, 2018 och 2021
Silver Narkotikaklassen Polis Nordiska 2022
Avliden 2022-11-17
                           
Wilco
120101
H
C
UA
JA
1:a
551p
-
-
-
-
-
Gdk L-test polis Sverige
Rygg UA
Wacko
120101
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test väktare
Avliden 2022-05-31
Wolverine (T)
120101
H
A
UA
JA
1:a
495p
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
25
-
(Tervueren)
Gdk L-test polis Sverige
gdk Väktarhund
gdk kombisökhund
Gdk KV sökhundstest
Ryggröntgad ua
1 gdk res Mondioring Cat.2
plac 13 FMBB VM 2015

ögonlyst UA
Gdk anlagsklass Viltspår
Gdk öppenklass Viltspår
Svensk Viltspårchampion

Wayne
120101
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
3a Drag DSM1B 2017
3a Drag SM DS1BV 2018
Avliden 2022-06-12
W-Häxa
120101
T
C
UA
JA
1:a
552p
-
Uppflyttad till lägre klass
LP 1
Uppflyttad lkl 3
-
ck JKL
-
Wenche
120101
T
A

UA

JA
1:a
549p
GDK
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
7
-
Godkänt BH-prov
Korad

Witch
120101
T
C
UA
JA
1:a
-
GDK
Uppflyttad elit klass A i Spor
3 cert lkl Elit
N LCH
-
VG
Exp Norge
Wendetta
120101
T
A
UA
JA
1:a
493p
GDK
-
-
19
-
Exp Norge
Korad
Wannabe (T)
120101
T
A
UA
JA
1:a
365p
-
-
-
-
-
(Tervueren)
                           
Zorro
120401
H
A
UA
JA
1:a
500p
GDK
Uppflyttad till elitklass Spår
Uppflyttad lkl 2
-
-
Gdk L-test polis
Korad
Zeus
120401
H
A
UA
JA
-
471p
GDK
-
-
-
-
Gdk L-test polis
Korad
Zam
120401
H
A
UA
JA
1:a
-
-
gdk lägre skydd
-
-
-
Gdk L-test polis, avliden juni 2016
Zoom
120401
H
A
UA
JA
1:a
573p
-
1 cert elitklass spår,
Uppf högre klass Skydd

Uppflyttad lkl 2

10
-
Gdk L-test polis, TJH Väktare
Zack
120401
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden hösten 2015
Z
120401
T
A
UA
JA
1:a
-
GDK
Uppflyttad till högre klass Rapport
SPH III, certpoäng elitklass Spår
Uppflyttad lkl 2
-
Good
Bästa Brukshund Ystads BHK 2014
                           
Athos
131020
H
A
1:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
TJH Kriminalvården
A-Coco
131020
H
A
1:a
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till Elit klass sök,
3 st Cert Elit klass spår
-
-
-
Spårchampion
Aik
131020
H
C
UA
JA
1:a
361p ig
-
Uppflyttad till elit klass spår
Uppflyttad lkl 3
-
-
SM GULD drag Scooter 1 hund dam 2015
SM GULD drag Släde 4-spann 2016
SM GULD drag Släde 2-spann 2017
Årets brukshund Haninge 2015, 2016

SM GULD drag DS2B 2018
SM guld kickbike 2019
SM guld DBWV B 2019

SM guld DSRB 2021
SM guld DS 1c 2022
SM guld 2-såann släde 2022
Anakin
131020
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
Exp Norge
Godkänd Räddninghund, Lavinsök, katastrofsök
Amigo (T)
131020
H
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
(Tervueren)
Albertina
131020
T
C
UA
JA
1:a
420p
GDK
Uppf Elitklass Skydd
Uppf Elitklass Spår

Uppf högre klass Sök
Uppflyttad lkl 2, LP1
-
1 cert
KORAD
Distriktsmästare Skydd Halland 2019
Årets brukshund Ullareds BHK 2020
A-Dramaqueen
(T)
131020
T
C
UA
JA
1:a
-
-
2 cert Elitklass Skydd
Uppflyttad till Elitklass Spår
1 cert Elitklass Sök
-
-
Good
Distriktsmästare ÖND Skydd
Omreggad till Terv
SE BCH
A-Ninja
131020
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
Aquavera
131020
T
B
UA
JA
1:a
-
-
9 cert Elitklass Sök
-
-
Good
SÖKHIII
SM-detagare Sök 2019
Aica
131020
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark
                           
Big Bertha
131213
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
7
-
Gdk L-test polis, Gdk väktarhund
ryggröntgad ua

                           

Chico

131230
H
A
UA
JA
1:a
505p
GDK
Cp elit klass spår
2 cert Elit klass skydd
Uppflyttad till Elit
-
-
Gdk L-test polis, TJH väktare
Securitas mästare 2016
KORAD
SM vinnare Skydd 2019,
3:a på NoM i Skydd 2019

Colt

131230
H
B
UA
JA
1:a
-
-
IPO1 IPO2
-
-
-
Godkänt BH-prov, 3a Belgar-VM Bikejorging, avlivad nov 2019

Clintan

131230
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-

Chilla

131230
T
A
UA
JA
1:a
492p
-
-
-
-
-
-

C-Maddox

131230
T
A
UA
JA

1:a

393p
-
-
LP1
Uppflyttad lkl 3
-
-
-

Caisa

131230
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-

Cindarella

131230
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Finland
                           

Drutten

140529
H
A
UA
JA
1:a
560p
-
Uppflyttad till Elitklass spår
Uppflyttad till högre klass skydd
-
-
-
Gdk L-test polis, Gdk Väktarhund
Ryggröntgad L7S1 pga skada

Ditte

140529
T
B
UA
JA
1:a
-
-
Gdk elitklass skydd
Gdk lägreklass Sökd
2:a pris lkl 2
-
-
RLD N RLD F RLD A
RLDN CH
MT 2017 194p

Dansa

140529
T
B
UA
JA
1:a
501p
GDK
Uppflyttad till högre klass skydd
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad lkl 1
6
Excellent
Ökl
1 Cert

Årets Brukshund Tjörns BHK 201, 2017
Ryggröntgad UA
KORAD
Avliden 2021-01-21

Drulla

140529
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass skydd
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad lkl 2
1a pris startklass
-
-
litet navelbråck, Spondylos i rygg, överbett
RLDN RLDF Rallylydnadschampion
Avliden 2021-06-30

Delta

140529
T
A
UA
JA
1:a
-
-
IPO 1, IPO 2, IPO 3
Uppflyttad lkl 2
-
-
Godkänt BH prov, BSL 1,
SM-detagare IPO 2018, 5a på Belgar SM IPO 2018, SM-detagare IGP 2019
                           

Evo

140719
H
B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass skydd
Uppflyttad till högre klsss spår
-
-
-
Avliden 2022-05-16

Ebbot

140719
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass skydd
-
-
-
Gdk L-test polis, TJH väktare,
TJH Polis
Vinnare Securitas SM 2017
avlivad 27 mars 2020

Elvis

140719
H
B
UA
JA
2:a
545p
-
-
Uppflyttad lkl 1
-
-
En baksporre på vardera bakben
SM GULD drag Släde 4-spann 2016
Belgarmästare linlöpning 2017
SM GULD drag DCMVB 2018
årets belgare Canicross 2018
SM guld 4.spann barmark 2019

Elan

140719
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Danmark
Besiktningshund
för rovdjur SWDI

Elak

140719
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test, TJH väktare Gdk Narkotikasökshund Securitas

E'Liten

140719
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avliden 2014-09-16

Euro

140719
T
B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elitklass spår
-
-
-
-

Epic

140719
T
A
UA
JA
1:a
510p
GDK
1 cert elit klass skydd
Uppflyttad till högre klsss spår
-
-
3 cert
SE UCH
Ryggröntgad ua
BIR Skaraborg maj 2015
BIR Värmersborg juni 2015
BIR MyDog januari 2016
CERT och BIR Åstorp 2016

CERT och BIR Värnersborg 2017
CERT och BIR Insjön 2017
KORAD
SM deltagrae skydd 2019
                           

Frippe

141009
H
A
UA
JA
1:a
542p
GDK
1 cert elit klass spår
CP elit klass sök
-
-
-
En baksporre på vardera bakben
KORAD
DM mäsatre i Spår 2020
SM-deltagare i Spår 2021

Flipper

141009
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Gdk unghundtest Polisen
Gdk L-test polisen
TJH Polis
Avliden augusti 2017

Filur

141009
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Gdk BH-prov
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 2
-
-
-

Fasa

141009
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
BSL1 BSL2 IPO1, IGP2, IGP3

Uppflyttad lkl 2

-
Excellent

Uppflyttad till Freestyle 3, klubbmästare hundungdom Skarpnäck
2 pinnar Agilityklss 1,
Uppflyttad till Hoppklass 2
Vinnare Ungdoms SM 2016
Agility1 och Freestyle 2

Godkänt BH-prov, årets IGP hund 2019 Stockholms Södra

Frö

141009
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass spår
Uppflyttad lkl 2
-
-
En baksporre och en dubbel baksporre, Spondylos i rygg

Fakira

141009
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
En baksporre på vardera bakben Avliden i bilolycka 2015-05-03
                           

Isor

150221
H
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
(Tervueren) KORAD

Ika

150221
T
A
UA
JA
1:a
356p
GDK
Uppflyttad till högre klass spår
1 cert elit klass sök

3 SE LCH
-
-
(Tervueren)
Lydnadschampion
Årets Belgare Lydn III 2019
KORAD
Deltagare Lydnads-SM 2022

Isy

150221
T
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
(Tervueren)

Izarra

150221
T
C
UA
JA
1:a
-
-
Gdk BH-prov, BSL2
Uppflyttad till lägre klass
Uppflyttad lkl 1
-
-
-

Impala

150221
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Exp Norge
Gdk Norska försvarets funktionsprov

Ida

150221
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                           

Lill-Grabben

151012
H
C
UA
JA
1:a
454p
-
Uppflyttad lägre klass C i Spor
Uppflyttad lkl 2
-
-
Exp Norge, Avliden 2022-08-16
                           

Nitro

160113
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis
Gdk Polishund
Gdk Kombihund Vapen/Narkotika Polis
Ryggröntgad UA

Nox

160113
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Polis
GDK Polishund

Nix

160113
H
B
UA
JA
1:a
575p
-
Gdk BH-prov
BGHP 1
IGP 1
-
1
-
Exp Norge, en baksporre
Gdk L-test Polis, Sverige
Gdk ökl Viltspår i Norge
Ryggröntgad UA

Nuke

160113
H
A
UA
JA
1:a
450p
-
Certp elit klass Skydd
Uppflyttad till elit Spår
-
10
-
-

N'Fajt

160113
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test Väktare
GDK Väktarhund

Naughty

160113
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Exp Norge, en baksporre på vardera bakben
Gdk L-test Polis
Gdk Väktarhund
Rygg och nack röntgad UA

Nora

160113
T
A
UA
JA
1:a
-
GDK
Uppflyttad till elit klass spår
Uppflyttad till elit klass sök
Uppflyttad lkl 1
-
-
-

Nowa

160113
T
C
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-
-

Naemi

160113
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-
                           

Optimist

160228
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-
Gdk L-test polis
Gdk Polishund
Svensk mästare drag Polishund 2018
SM 2a Pulka 2018
SM 3a Lina 2018

Omen

160228
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-

Okinawa

160228
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
Ryggröntgad UA
gdk förtest Polis,
Gdk L-test polis
Gdk Polishund 2017

Occra

160228
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
-

Oxa

160228
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
SE VCH

Ondra

160228
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
BHP, Gdk L-test Väktare

Origo

160228
T
A
UA
JA
1:a
494p
-
-
-
-
-
en baksporre på vardera bakben
                           

Pajas

160416
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Gdk BH-prov
-
-
-
en baksporre på vardera bakben
Exp Åland

Panther

160416
H
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-
en baksporre på vardera bakben

Plex

160416
H
C
UA
JA
1:a
484p
-
Uppflyttad till högre Skydd
-
-
-
en baksporre på vardera bakben
Gdk L-test Polis
Gdk Väktarhund
Årets Brukshund 2019 Askersund

Phoenix

160416
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(Tervueren)
Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Pelle

160416
H
A
UA
JA
1:a
457p
-
Uppflyttad till elit klass Spår
Uppflyttad lkl 1
-
Gdk exteriör

(Tervueren)
en baksporre på vardera bakben
KORAD

Piff

160416
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

(Tervueren)
en baksporre på vardera bakben

Puff

160416
H
B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
-
-
-
-

(Tervueren)
en baksporre på vardera bakben

P'ilzqa

160416
T
A
UA
JA
4:a
503p
-
Uppflyttad till högre klass Skydd
-
6
-

en baksporre på vardera bakben

Puma

160416
T
B
UA
JA
1:a
-
GDK
Uppflyttad till lägre klass
-
18
-

-

Peja

160416
T
B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppf lyd 1
-
-

(Tervueren)
en baksporre på vardera bakben
Gdk doftprov

                           

Qrash

161009
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Qurly

161009
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Quick

161009
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Qira

161009
T
A
1a
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Qrazy

161009
T
A
UA
JA
1:a
486p
-
-
-
6
-

Exp Norge, åter Sverige, gdk L-test väktare, Gdk FM test Patrullhund
Gdk Patrullhund HV
avliden 2022-09-28

                           

Stark

161019
H
A
UA
JA
3:a
-
-
Gdk BH, IGP1, IGP2, IGP3
Uppflyttad lkl 1
LD startklass
-
-

Gdk BH

Super-Hero

161019
H
C
UA
JA
2:a
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Sigge

161019
H
B
UA
JA
1:a
421p
-
-
Uppf lyd 1
6
-

Gdk inträdesprov HV
Gdk Patrullhund FM
Ryggröntgad UA

Salsa

161019
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
Uppflyttad till högre klass Sök
-
-
-

Litet navelbråck

Spara

161019
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Sphio

161019
T
A
UA
JA
1:a
469p
-
-
-
-
-

Gdk anlagsprov FM
Gdk Patrullhund HV

                           

Teo

170826
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Troll

170826
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM

Torden

170826
H
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis, Gdk VH
Avliden 2021-11-05

Theodor

170826
H
B
UA
JA
3:a
-
-
Gdk BH
IGP 1 IGP 2
-
-
-

-

Thor

170826
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM

Tia

170826
T
-
-
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

-

Trulte

170826
T
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM

Tundra

170826
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Gdk funktionsprov norska FM

Tezla

170826
T
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norg
Gdk funktionsprov norska FM
Gdk TJH NFM
Gdk Lavinhund NFM

Taluleh-Kaisa

170826
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

                           

Ulf

170911
H
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis, Gdk PH

Utti

170911
T
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk anlagsprov FM, gdk TJH FM, Gdk L-test Sökhund och Väktare, Gdk Väktarhund

                           

Xerox

180316
H
A
1:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test polis
TJH Polis
Gdk kombihund

Xo

180316
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Xenon

180316
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Xet

180316
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Xit

180316
H
C
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Avlivad 28 nov 2019 pga allvarlig icke opererbar knäskada

Xena

180316
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk anlagsprov FM, gdk TJH FM

Xa

180316
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Sök
Uppflyttad till lägre klass Spår
-
-
-

-

                           

Y-Rex

180513
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
6
-

Gdk L-test Polis, gdk Polishund, Ryggröntgad UA
Polishunds SM 2021

Ymer

180513
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
8
-

Gdk L-test Polis, Gdk polishund, Gdk Kombihund Vapen/Narkotika Polis, Ryggröntgad UA

Yin

180513
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Sök
Uppf till lkl 1
-
-

-

Yoga

180513
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

-

Yena

180513
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk anlagsprov FM

Yatzi

180513
T
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Avlivad 21 oktober 2019

Yivakt

180513
T
C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk anlagsprov FM Gdk TJH FM

Yolo

180513
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
10
-

Ryggröntgad UA
Gdk arbetsprov Väktare
Gdk Väktarhund

Yulia

180513
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Yaki-Da

180513
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass spår
Uppf till lkl 1
10
-

-

                           

Åskar

190406
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA, gdk L-test Polis

Ådi

190406
H
A
UA
JA
1:a
521p
-
Gdk BH/VT-prov
-
-
-

Ryggröntgad UA gdk L-test Väktare

Åbi

190406
H
A
UA
JA
3:a
-
-
Gdk BH/VT-prov
Gdk IGPI IGP II

Uppf till lkl 1
-
-

-

Ånd

190406
H
A
1:a
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Årax

190406
H
A
UA
JA
2:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

-

Åbby

190406
H
A
UA
-
-
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

Exp Norge, Gdk B-prov Räddning

Åza

190406
T
A
1:a
JA
3:a
-
-
-
-
-
-

-

Åttan

190406
T
A
UA
JA
2:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

-

                           

Äddy

190515
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge, gdk L-test norska polisen,
Gdk Polishund Norge

Ässo

190515
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

Ryggröntgad UA

Äcko

190515
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Microöga pga trauma
SM guld DSRB 2021

Älton

190515
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

-

Äppy

190515
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
Uppf till lkl 1
-
-

Ryggröntgad UA

Äzz

190515
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk Räddningshund
Gdk Lavinhund

Äyla

190515
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Äjja

190515
T
-
-
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis
Gdk Väktarhund

Ärta

190515
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
Uppf till lkl 2
-
-

Kroksvans
Årets lydnadshund 2020 Falkenbergs BHK

                           

Ösain-Bolt

190604
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis, Gdk Polishund
Ryggröntgad UA Nackröntgad UA

Översten

190604
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis, Ryggröntgad UA Nackröntgad UA
Gdk Polishund

Öde

190604
H
B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polisiär Sökhund, Gdk PH Kriminalsök
Ryggröntgad UA Nackröntgad UA

Öst-Göte

190604
H
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass Skydd
-
-
-

Gdk L-test Polis
Gdk Narkotikasökshund Securitas
Ryggröntgad spondylos

Ö-Assam II

190604
H
A
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Avlivad 2020 pga kotförskjutning Rygg

Ölme

190604
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

Gdk L-test Polis
Ryggröntgad spondylos

Örnie

190604
T
A
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppf till lkl 1
-
-

Ryggröntgad UA

Ödla

190604
T
A
UA
JA
2:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA Nackröntgad UA

                           

Axl

191007
H
A-A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Akro

191007
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Aico

191007
H
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA
Gdk L-test Polis
Gdk Polishund

Amarillo

191007
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Astrid

191007
T
A
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Aylizza

191007
T
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

                           

Barkley

191124
H
A-A
UA
JA
-
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA
Gdk L-test Polis
Gdk Polishund

Beck

191124
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
8
-

Ryggröntgad UA

Bolle

191124
H
B
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk L-test Polis

Baccus

191124
H
C-B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till högre klass Spår
-
-
-

-

Bjarne

191124
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Avlivad pga medfödd defekt

Best

191124
H
A-B
UA
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till elit klass Spår
Uppflyttad till högre klass Sök
Uppf till lkl 1
-
-

Ryggröntgad UA

Baxter

191124
H
B-C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Biiba

191124
T
C-C
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Baxxa

191124
T
B-C
UA
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Gdk Exteriör
Gdk UHP-prov
Avliden 2022-07-07 (olycka)

Betty

191124
T
C-C
UA
JA
2:a
-
-
-
-
-
-

-

Berit

191124
T
B-B
UA
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

                           

Crass (T)

201006
H
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA Nackröntgad UA

Chiefen

201006
H
C-C
0-0
JA
2:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppf till lkl 1
-
-

Ryggröntgad UA
Gdk exteriör

Catch

201006
H
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA
Gdk L-test Polis
Gdk Polishund

Calle

201006
H
C-C
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA
Gdk L-test Polis

Cava

201006
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
BH/VT
-
-
-

Ryggröntgad UA

Copycat-Sisu

201006
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
Uppf till lkl 1
-
-

Ryggröntgad UA

Cira

201006
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Caga

201006
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
Uppf till lkl 2
-
-

Ryggröntgad UA

                           

Dom-Pérignon

201120
H
B-B
0-0
JA
1:a
-
-
Uppflyttad till lägre klass
-
-
-

Ryggröntgad UA

Daggelito

201120
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Django

201120
H
C-B
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Dakko

201120
H
A-A
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Dristig

201120
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge

Diana

201120
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Drömma

201120
T
B-C
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Dagny

201120
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

-

Dasha

201120
T
A-A
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Dixie

201120
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
-
-
-

SM-brons barmarksdrag Bike 2022

                           

Enda

210626
T
A-A
0-0
JA
1:a
-
-
-
Uppf till lkl 1
-
-

-

                           

Flash

211217
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Frodo

211217
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Forex

211217
H
-
-
-
-
-
-
-
Uppf till lkl 1
-
-

-

Faxe

211217
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Fluff (T)

211217
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Fram

211217
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Fuska

211217
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Fia-Lotta

211217
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

                           

Gollum

211219
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Gandalf

211219
H
C-B
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Norge
Rygg- och nackröntgad UA

Godis

211219
H
C-B
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-

Ryggröntgad UA

Glock

211219
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Gaia

211219
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Gulla

211219
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Greta

211219
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Gara

211219
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Exp Åland

Gwen

211219
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

                           

Hjälte

220128
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Hemzqa

220128
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Hedvig

220128
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Happy

220128
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Heizi

220128
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Hilti

220128
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

                           

Inga-meri

221013
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

                           
2