-Det har känts svårt att skriva om vänner vi saknar,
men vi ska försöka att lägga in bilder och information allteftersom...


Krokasemdens Åska
"Åska"
(2013-2019)Katten Svante
"Svante"
(2001-2017)


SBCH Lindjax Akita
"Akita"
(2002-2015)


Nierlenders Dajak
"Dajak"
(2004-2015)Version Ones Röda Pandora
"Orka"
(2001-2014)

Gemdales Picassos Last Word
"Percy"
(2005-2011)

Nemårs Lady "Sisu"
(1999-2008)

 

Flottatjärns Rocky Emma "Tessie"
(1995-2007)

Salta Killens Yxe"Yxi"
(1995-2003)