Extra's galleri

KROKASMEDENS EXTRA


 

Här väntar vi på Info


 

HD B
MH (med godkänt skott)

Övrigt:

Exporterad till Norge
Avliden 2023-04-13