Delta's galleri

IPOI IPOII IPO III BSL 1
KROKASMEDENS DELTA


 

Här väntar vi på INFO


HD A ED UA

MH (med godkänt skott)

Lydnad:
Uppflyttad till klass 2


IPO/IGP:
Gdk BH-prov
IPO1
IPO2
3 st gdk IPO3
S
M deltagare 2018
5a på Belgar-SM deltagare 2018
SM deltagare 2019


BSL:
BSL1