Dansa's galleri

KORAD
KROKASMEDENS DANSA


 

Här väntar vi på INFO


HD B ED UA
RYGGRÖNTGAD UA

MH (med godkänt skott)

MT 501 p Gdk exteriör

Skydd:
Uppflyttad till högre klass

Spår:
Uppflyttad till högre klass
Årets Brukshund 2016, 2017 på Tjörns BHK


Lydnad:
Uppflyttad till klass 1, 3 st 1a pris startklass

Utställning:
Excellent och BIR
1 cert


Övrigt:
Mor till vår S-kull
Avliden 2021-01-21