H-kullen
födda 2008-12-12

Inavelsgrad 2,3 %

åskar
TJH PH
LEI-ANNS ÅSKAR
"Åskar"

zaga
LPI LPII
BLACKNECKS ZAGA
"Zaga"

Herman Malle
HD ED UA, MH, MT 378 p, Godkänd L-test, TJH Väktare

H'Echo

HD ED UA, MH, Godkänt L-test, Tjänstehund Polis, Polis-SM skydd 2012, 2013, avliden 2014-01-22
Hajas
HD ED UA, MH, MT 474 p, SE BCH, SM-Sök 2014, Uppflyttad till Elit spår, 6 Cert Elit sök, Godkänd Elit skydd, LP Lkl 1, Uppf till Lkl 3, klubbmästare bruks 2012-2014, klubbmästare Lydnad 2013 Åhus,
DM mästare Sök 2013, Belgarmästare sök 2013, avliden 2015-02-02
Hålger HD ED UA, avliden i bilolycka 2010-02-22
Hannibal HD ED UA, MH, Godkänt L-test, Tjänstehund Polis, avliden 2010-10-29
Heidi Ho HD ED UA, MH, MT 542 p, TJH Väktare, Godkänt L-test, Uppflyttad till Elit sök, Uppflyttad till Högre skydd
Hydra HD ED UA, MH, MT 533 p, Godkänt L-test, TJH Väktare Norge, Uppflyttad till Högre Skydd, Uppflyttad till Högre Spår, Uppflyttad till Högre Sök, Uppflyttad till Lydnadsklass 3
Hetza HD ED UA, MH, Gdk intr prov Bev,
Uppflyttad till Lägre, Gdk exteriörbeskrivning, avliden maj 2019

Stamtavla

PH
Lei-Anns Åskar

Kukay's Xjules

Kukay's Timbo
 Kukay's Udit
S BCH
Lei-Anns Olga
 KORAD S BCH
Jerv Des Loups Mutins
 Zagal's Yma
 LPI LPII
Blackneck's Zaga
Blackneck's Grym IPOIII
Rino Des Deux Pottois
Charlett Vom Greifenring
 Blackneck's Kruxa  KORAD
Zagal's Ymer
Kim v H SlotjesveldLägret 2010


Värmlandsträff sommaren 2009
Hydra, Hålger och Hetza med ägare