Elak's galleri

VH
KROKASMEDENS ELAK
"Ego"


 

Här väntar vi på INFO


HD B ED UA

MH (med godkänt skott)

Godkänt L-test
Godkänd väktarhund