Ebbot's galleri

VH PH
KROKASMEDENS EBBOT


Här väntar vi på INFO

HD A ED UA

MH (med godkänt skott)

Godkänt L-test polis
Godkänd Väktarhund
Godkänd Polishund

Skydd:
Uppflyttad till elit klass

Övrigt:
Securitas mästare 2017