C-kullen
födda 2006-08-16

Inavelsgrad 0 %

 


KORAD TJH SBCH
KARGALANDETS YNGVE
"YNGVE"HINDENS TAZZA "Tazza"

Krokasmedens Corona

HD ED UA, MH, Korad MT 489 p, GDK L-test, GDK Väktarhund, Uppflyttad till Lägre, Avliden november 2015

Krokasmedens Coffee

HD UA ED 1a, MH, L7S1, avliden september 2013

Krokasmedens Cuta

HD ED UA, MH, MT 523 p, GDK L-test, Uppflyttad till högre spår, avliden April 2016

Krokasmedens Cobra

HD ED UA, MH, MT 434p, Avliden november 2017

Krokasmedens Claesson

HD C ED UA, MH, GDK L-test, GDK Väktarhund, Uppflyttad till Lägre, avliden november 2017

Krokasmedens Challe

HD C ED 1a, MH, Korad MT 519 p, Godkänd högre spår, Godkänd högre sök, Uppflyttad till Elitskydd, avliden

Krokasmedens Calvin Klein

HD C ED 1a, MH, Uppflyttad till Högre Sök, Uppflyttad till Lydnadsklass 2, avliden juni 2016

Krokasmedens Carpe Diem

HD ED UA, MH, MT 377 p, UHP, Uppflyttad till Högre spår, uppflyttad till Lkl 3, Avliden december 2020

Krokasmedens Cross

HD UA ED 1a, MH, Korad MT 479 p, GDK L-test, Godkänd Högre Spår, tävlar Lydnadsklass elit, avliden april 2019

Stamtavla

KORAD TJH(HV)
S BCH
Karga Landets Yngve

Dittegårdens Vegard

KORAD TJH S BCH
Dittegårdens Oskov
 Dittegårdens Ryska
KORAD LPI S BCH
Karga Landets Mixa
 Korabos Odin
 Karga Landets Leva
 LPI
Hinden's Tazza
 BHPIII KORAD
Kustmarken's Ebon
 BHPIII KORAD IPOIII SCHHIII
Atenagårdens Tabo
 KORAD TJH LP
Passat Kia
 Hinden's Kanel  Kurants Öjje
 Hinden's Carmencita

 

 

C-kullens MH-spindel, 9 av 9

 


Corona, Cobra, Cuta, Cross, Coffee, Claesson och Challe


Cross, Challe, Corona, Carpe Diem och Coffee